سه طرح مصوب در انجمن امداد بیماران سرطانی کومش سمنان  به منظور توسعه منابع مالي در راستاي درمان و پيشگيري به شرح ذيل در حال اجراست

 

طرح روز کار داوطلبانه

اختصاص يک روز درآمد کاری فرد یا سازمان به انجمن و یا انجام فعالیت در زمینه های مورد نیاز انجمن به صورت داوطلبانه

 

طرح روز کار داوطلبانه انجمن امداد بیماران سرطانی کومش

 

طرح طواف کعبه دل

کمک مالی در پایان سفر معنوی حج و اختصاص بخشی از هزینه های بعد از سفر به نفع بیماران سرطانی

 

 

طرح طواف کعبه دل

 

هدیه ای برای زندگی از سوی بهشت

اهدای لوح تسلیت به جای گل در مراسم عزاداری و پرداخت هزینه گل به نفع بیماران سرطانی

 

 

هدیه ای برای زندگی از سوی بهشت امداد سرطانی کومش