آرشیو ویدیو

 

تجهیز بخش شیمی درمانی بیمارستان امیر المومنین سمن

تجهیز بخش شیمی درمانی کودکان مبتلا به سرطان بیمارستان امیر المومنین سمنان توسط انجمن امداد بیماران مبتلا به سرطان کومش ضبط در استودیو مهبانگ با صدای همایون ظفرپور سیاه قلم امیر شاهورانی