اعضای هیئت مدیره انجمن امداد بیماران سرطانی کومش سمنان

 

خانم دکتر صباحت حقی رئیس هیئت مدیره
حقی
خانم رها باباجانی نائب رئیس هیئت مدیره
باباجانی

 

آقای پدرام پیوندی خزانه دار
پیوندی
آقای امیر طاهری عضو هیئت مدیره
طاهری

 

آقای محسن توحیدی پور عضو هیئت مدیره
محسن توحیدی پور

 

خانم احترام اردستانی مدیر عامل
اردستانی

 

آقای امیر محسن همتی بازرس قانونی
همتی

 

-------------------------------------------------------------------------------

اعضای هیٔت مدیره سال 94 تا 96
رها باباجانی
محمد پیرنیا
محمد علی شریعت
صباحت حقی
محسن توحیدی پور