آرشیو ویدیو

 

آرزوهای بچه های شهر من - رضا

آرزوهای بچه های شهر من نام نمایشگاه نقاشی کودکان شهر سمنان هست که آرزوهای خودشون را برای سلامتی بیماران سرطانی به تصویر کشیدن.