ضیافت افطاری

تاریخ : 11 خرداد سال 1397

مراسم ضیافت افطاری مددجویان انجمن امداد بیماران مبتلا به سرطان کومش سمنان در هتل سنگسر برگزار شد.

 تمامی هزینه های ضیافت افطار در ماه مهمانی خدا ماه رمضان توسط خیر گرامی جناب آقای مهدی لطفی تامین و این خیر میزبان عزیزان کومشی بود.

در پایان مراسم کارت هدیه به مددجویان گرامی توسط خیر محترم اهدا گردید.
این موسسه خیریه حامی بیماران مبتلا به سرطان از مهر خیر گرامی مدیریت و پرسنل هتل سنگسر نهایت قدردانی و سپاس را دارد.
به امید جهانی بدون سرطان