تولد امیر حسین ما در روز درمانش

تاریخ : 7 مرداد سال 1395

انجمن امداد بیماران مبتلا به سرطان کومش سمنان بار دیگر لبخندی بر لبان کودکی بیمار نشاند. گروهی از اعضای داوطلب این موسسه خیریه در روز تولد امیر حسین عزيز در محل شیمی درمانی بیمارستان امیرالمومنین سمنان حضور یافتند و زاد روز این کودک را جشن گرفتند.

شادی نگاه امیر حسین عزيز در بدو ورود به اتاقش در خاطرمان حک شد ، به امید بهبودی کامل این کودک معصوم و دوست داشتنی.

ضمنا از همکاری صمیمانه ی پرسنل بیمارستان امیرالمومنین سمنان کمال تشکر را داریم.