کمپین امروز سیب خوردی در مدارس سمنان

تاریخ : 22 اسفند سال 1394

به لطف خداوند کمپین"امروز سیب خوردی!؟؟" باهدف آموزش وپیشگیری از بیماری سرطان و ترویج ورزش و تغدیه سالم در مدارس دوره ابتدایی شهرستان سمنان برگزارشد.

این طرح با استقبال بسیار خوبی از سوی مدیران  و دانش آموزان مدارس بوستان,عبدا...,ولایت,حبیب بن مظاهر,مصطفی خمینی,حکمت ونبوت در مراسم صبحگاهی اجرایی شد.
انجمن امداد بیماران مبتلا به سرطان کومش سمنان از آموزش و پروروش سمنان و مدیریت مدارس که در این برنامه آموزشی و پیشگیرانه همکاری صمیمانه ای انجام داده اند تشکر ویژه ای دارد.
به امید خدا از سال ۹۴ در سایر مدارس شهرستان این طرح ادامه خواهد داشت.
تصاویر برنامه کمپین امروز سیب خوردی در مدارس سمنان