تولد فائزه یِ ما

تاریخ : 23 اردیبهشت سال 1396

میانه ی فصل روییدن و تازه شدن، كنار هم یك فصل جدید از زندگی فائزه ی عزیزمان را گشودیم.

اعضای داوطلب انجمن امداد بیماران مبتلا به سرطان كومش امروز با تلاش ها و زحمات یكی از حامیان مالی بزرگوارشان در كنار فائزه سالروز میلادش را جشن گرفتند.

فائزه كه امروز ١٨ ساله شده و در رشته مورد علاقه اش حسابداری مشغول به تحصیل می باشد ، چند صباحی ست كه به مددجویان انجمن کومش سمنان پیوسته.
این موسسه خیریه برای این دختر بهاری عزیز پیروزی در برابر این بیماری و تندرستی آرزو دارد.

 

 تولد فائزه یِ ما