پایان فار سوم کمیپن امروز سیب خوردی

تاریخ : 14 خرداد سال 1396

انجمن امداد بیماران مبتلا به سرطان كومش علاوه بر همراهی بیماران در دوره ی درمان رسالت دیگری را نیز دنبال می كنند؛ آگاهی بخشی عموم مردم به منظور جلوگیری از بروز بیماری ها.

تغذیه بی شك از مهمترین و تاثیر گذارترین اركان سلامتی ست كه اهمیتش بر همگان آشكار شده . در دنیای پر مشغله ی امروز و با وجود انواع و اقسام غذاها و تنقلات ونوشیدنی های نا سالم وسوسه برانگیز، دنبال كردن یك رژیم غذایی مناسب به ظاهر كمی سخت می آید اما با كمی توجه و ایجاد عادات هر چند كوچك میسر شده و برای بدن بسیار ضروری ست.

در این راستا سومین فاز از " كمپین امروز سیب خوردی " با حضور در مدارس: علامه امینی ،آزادگان ، شقایق ، شهید قزوه ای ، نیمه شعبان، پیروزی، نیكان، خدیجه كبری و بعثت با حضور اعضای داوطلب انجمن کومش برگزار شد.

در این كمپین ابتدا از فواید سیب برای دانش آموزان گفته می شود و دانش آموزان به خوردن یك سیب در هر روز تشویق می شوند، سپس عمو سیب مهربان با حضور میان دانش آموزان با آنها رابطه ی گرم متقابلی را جهت ایجاد انگیزه برقرار كرده و در آخر با حضور در چند كلاس به دانش آموزان سیب تعارف می كند، برچسب سیب روی كتاب هایشان می چسباند، با آنها عكس می گیرد و همه كنار هم سیب می خورند تا تصویر سیب و سیب خوردن برای همیشه در ذهن كودكان ثبت شده و در خاطرشان ماندگار شود.
این موسسه خیریه از تمامی زحمات اداره آموزش و پرورش سمنان و همكاران بزرگوار مدارس ذكر شده كمال تشكر را دارد.
امید به روزی كه فرهنگ سازی درست تغذیه ای از كودكی و در مقاطع پایین تحصیلی میان دانش آموزان فراگیر شده و شاهد سلامت تمام كودكان این مرز و بوم باشیم.

کمیپن امروز سیب خوردی مدرسه نیکان

مدرسه ی نیکان

 

کمیپن امروز سیب خوردی مدرسه پیروزی

مدرسه ی پیروزی

 

کمیپن امروز سیب خوردی مدرسه خدیجه کبری

مدرسه ی خدیجه کبری

 

کمیپن امروز سیب خوردی مدرسه بعثت

مدرسه ی بعثت

 

کمیپن امروز سیب خوردی مدرسه نیمه شعبان

مدرسه ی نیمه شعبان

 

کمیپن امروز سیب خوردی

مدرسه ی علامه امینی

 

کمیپن امروز سیب خوردی

مدرسه ی شهید قزوه ای

 

کمیپن امروز سیب خوردی

مدرسه ی آزادگان