حضور کودکان مبتلا به سرطان در سینما یادمان سمنان

تاریخ : 4 اسفند سال 1395

کودکان انجمن امداد بیماران مبتلا به سرطان کومش سمنان به تماشای فیلم "مبارک" نشستند .

در روز پنج شنبه مورخ ۲۹ بهمن ۹۵ اکران فیلم "مبارک" در سینما یادمان سمنان به کارگردانی محمدرضا نجفی مهمانان ویژه ای داشت .
کودکان بیمار عزیزمان با تماشای این فیلم لحظات شادی را در کنار یکدیگر تجربه کردند .
ای موسسه خیریه از خیر محترم ، جناب آقای پیوندی رئیس و صاحب امتیاز پمپ بنزین پیوندی که در آفرینش لحظاتی ناب برای عزیزانمان یاری گر ما بودند نهایت قدردانی و سپاس را دارد .
 

تصاویر مربوط به حضور کودکان مبتلا به سرطان در سینما
 

 حضور کودکان مبتلا به سرطان در سینما یادمان سمنان

 حضور کودکان مبتلا به سرطان در سینما یادمان سمنان

 حضور کودکان مبتلا به سرطان در سینما یادمان سمنان