همکاری موسسه مهرانه زنجان

تاریخ : 15 دی سال 1396

سرپناهی گرم برای این روزهای سرد... سرپناهی از همدلی برای دردمندان که کوله بار سنگین خود را سبک کنند...
موسسه ی مهرانه ی زنجان، مددجویان انجمن امداد کومش را سرپناهی داده به رسم مهر.

مددجویانی که در تهران مداوا می شوند می توانند در این محل اسکان یافته و در طول درمان به صورت رایگان از امکانات آن بهره مند شوند.
انجمن امداد بیماران مبتلا به سرطان کومش سمنان قدردان عطوفت موسسه مهرانه و تک تک بزرگواران همراه در این مسیر بوده و برایشان شادی و موفقیت روز افزون آرزو می کند.
از این رو از لطف مهندس وثوق مدیرعامل موسسه مهرانه زنجان و پرسنل زحمت کش آقای اسلامی ، خانم مرادیان ، خانم احمدی ، خانم شمس ، آقای قربانی ، آقای زرگر ،خانم قشقایی سپاسگزاریم