سوارکاری مددجویان در مجموعه شبدیز سمنان

تاریخ : 6 اردیبهشت سال 1396

مددجویان انجمن امداد بیماران مبتلا به سرطان كومش و اعضای داوطلب در مجموعه ی شبدیز گرد هم جمع شده و اوقات خوشی را كنار یكدیگر رقم زدند.

این برنامه ی تفریحی و ورزشی كه با حضور حامی مادی و معنوی این موسسه خیریه ؛ جناب آقای پیوندی صورت گرفت، با تلاش شخص ایشان و اعضای داوطلب بسیار مورد استقبال مددجویان قرار گرفت.
ایشان با اسب سواری و تفرج در هوای بهاری اسباب نشاط جسم و روان را فراهم كرده و اوقات خوشی را كنار یكدیگر سپری كردند.
در انتها به همت حامی ارجمند ضیافت شام در همان محل انجام شده و حسن ختامی بود بر این برنامه ی تفریحی.
با آرزوی تندرستی برای تمام هموطنان و همدلی با یكایك دردمندان و نیازمندان و سپاس از جناب آقای پیوندی و مجموعه گردشگری شبدیز سمنان.
" همدلی و همراهی ناهمواری ها را هموار كرده  و دل ها را گرم می كند به ایستادگی در برابر ناملایمات "

تصاویر مربوطه به برنامه سوارکاری مددجویان انجمن کومش

 سوارکاری مددجویان در مجموعه شبدیز سمنان

 سوارکاری مددجویان در مجموعه شبدیز سمنان

 سوارکاری مددجویان در مجموعه شبدیز سمنان

 سوارکاری مددجویان در مجموعه شبدیز سمنان

 سوارکاری مددجویان در مجموعه شبدیز سمنان

 سوارکاری مددجویان در مجموعه شبدیز سمنان

 سوارکاری مددجویان در مجموعه شبدیز سمنان