تشکر از خانواده مرحوم حاج سید علی محمد قاضی شریعت پناهی

تاریخ : 23 اردیبهشت سال 1395

بدین وسیله از حرکت انسان دوستانه و سراسر الهی و معنوی شما بابت اهداء 100،000،000 ریال برای کمک به کودکان بیمار مبتلا به سرطان نهایت سپاس و تشکر را داریم.

انشاء الله این اقدام خیر شما ذخیره آخرت برای مرحوم حاج سید علی محمد قاضی شریعت پناهی و آرامش و امنیت روحی برای بازماندگان عزیز ازدست رفته باشد .

برایتان آرزوی سربلندی و سلامتی خواهانیم که موجب شادی و حل پاره ای از مشکلات خانواده های کودکان را فراهم نموده اید .

مهربانی را اگر قسمت کنیم   من یقین دارم به ما هم می رسد
آدمی گر ایستد بر بام عشق   دستهایش تا خدا هم می رسد

کمک خانواده مرحوم شریعت پناهی