مهربانی های شما برای امیر عباس عزیز ما

تاریخ : 23 مهر سال 1397

امیر عباس، پسر ۴ساله کومشی به علت تومور سرطانی از ناحیه چشم تحت عمل جراحی قرار گرفته بود که منجر به تخلیه چشم چپ او شد؛ با کمک و همراهی خیرین تحت عمل پروتز  چشم قرار گرفت و بهبود یافت.

خانواده امیر عباس از همه خیرین و مردمی که در تامین هزینه درمان فرزندشان کمک کردند، تشکر و قدردانی می کنند.

امیر عباس نیز قدردان مهربانی همه شما خیرین عزیز است.
انجمن امداد بیماران مبتلا به سرطان کومش از داشتن همراهان مهربانی همچون شما به خود میبالد.
 سپاس گزار مهرتان هستیم