مقام اول مسابقات دارت کشوری

تاریخ : 9 مرداد سال 1397

رضا رسایی همیشه عزیز
جوان دلاور و پر توان انجمن کومش
کسب رتبه ی قهرمانی دارت کشوری را به شما و خانواده ی محترمتان جامعه ورزشی و همه عزیزان انجمن امداد بیماران مبتلا به سرطان کومش سمنان تبریک گفته و برایتان یک دنیا سلامتی موفقیت و سربلندی آرزومندیم

مدیر عامل هیات مدیره و کلیه کارکنان و حامیان انجمن کومش