مجمع عمومی عادی سالیانه

تاریخ : 11 اردیبهشت سال 1396

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم انجمن امداد بیماران مبتلا به سرطان کومش سمنان جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این موسسه خیریه دعوت بعمل می آید.

این جلسه در  روز یکشنبه مورخ 17.2.95 ساعت 4 بعدازظهر در بلوار قدس فرهنگسرای کومش برگزار می گردد.

موضوعات جلسه:
- ارائه گزارش فعالیت های یکساله مدیر عامل ، هیئت مدیره و بازرس انجمن کومش
- ارائه گزارش و صورت مالی سال 95 توسط بازرس انجمن کومش
- انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن کومش

شایان ذکر است آگهی دعوت به مجمع، در زمان قانونی، در روزنامه های کثیرالانتشار درج شده است.