حضور خیریه کومش در اولین مجمع سلامت استان سمنان

تاریخ : 1 اردیبهشت سال 1397

اولین مجمع سلامت استان سمنان در سالن زکریای رازی کلینیک تخصصی دندان پزشکی بیمارستان فاطمیه سابق با حضور دکتر ایازی معاون اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد

در این برنامه استاندار سمنان جناب آقای دکتر چاووشی ،فرماندار سمنان جناب آقای  دانایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان جناب آقای دکتر شادنوش  دکتر ملک افضلی استاد برجسته حوزه سلامت دکتر طباطبایی چهره ماندگار پزشکی ایران موسسات خیریه حوزه سلامت حضور بهم رساندند

این مجمع با شعار سلامت مسئولیتی همگانی است و تجمیع و مشارکت یاری رسانان حقوقی و حقیقی از بخش های دولتی و غیر دولتی برای توسعه سلامت و پوشش فراگیر خدمات سلامت و تلاش موسسات خیریه در اثر گذاری در این حوزه برگزار شد.

انجمن امداد بیماران مبتلا به سرطان کومش استان سمنان با برپایی غرفه کنار سایر موسسات خیریه اهداف و برنامه های اجرایی خود در حوزه سلامت را معرفی نمود.

 اولین مجمع سلامت استان سمنان

 حضور خیریه کومش در اولین مجمع سلامت استان سمنان