هفته سلامت و کمپین امروز سیب خوردی در مدرسه زحمتکش سمنان

تاریخ : 8 اردیبهشت سال 1395

کمپین " امروز سیب خوردی ؟ " که توسط انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان کومش در سطح شهر ، با هدف ترویج مصرف روزانه یک عدد سیب به منظور پیشگیری از سرطان و آگاهی بخشی به عموم جامعه در ارتباط با اهمیت توجه به سلامتی از مهرسال 94 در حال اجراست و در ادامه حضور در مدارس ، روز سه شنبه مورخ 7 اردیبهشت 95 و مصادف با هفته سلامت به مدرسه ابتدایی دخترانه زحمتکش رسید .

همچنین با پخش سیب بین دانش آموزان  به عنوان اولین گام سلامتی و پیشگیری و حرکت نمادین برای پیوستن آینده سازان این مرز و بوم به این کمپین باشد .

انجمن امداد کومش از همکاری صمیمانه کادر دفتری مدرسه زحمتکش کمال قدردانی و تشکر را دارد .
تصاویر مربوط به کمپین امروز سیب خوردی