امید و تلاش مددجوی انجمن کومش

تاریخ : 9 مرداد سال 1397

جناب آقای اویس رحمانی گرامی
مددجوی پر تلاش و خستگی ناپذیر
ارتقا تحصیلی مهندسی شیمی را که در طول دوران درمان با صبوری و پشتکار بی سابقه نائل به کسب آن شدید موجب خرسندی و شادی خانواده ی محترمتان و همه ی اعضای انجمن کومش شد را تبریک گفته و برایتان بهروزی و موفقیت بیشتر آرزومندیم


مدیر عامل هیات مدیره و کلیه کارکنان و حامیان انجمن کومش