رصد سیارات توسط کودکان مبتلا به سرطان

تاریخ : 1 خرداد سال 1395

سپاس خداوندی را که فرصت داد تا با یاری انجمن نجوم سمنان, کودکان عزیز بیمار مبتلا به سرطان انجمن امداد کومش استان سمنان را  مهمان رصد  سیارات مریخ و زحل و ماه  کنیم.

این برنامه باهدف آموزش علمی نجوم و ایجاد نشاط در کودکان بیمار مبتلا به سرطان در "مرکز نجوم و آسمان نمای شهر" در۳۱ اردبیهشت برگزار شد.

امید است در شبهای زیبای تابستان همچنان برنامه های رصدی را برای بیماران سرطانی عزیز داشته باشیم.

این موسسه خیریه از انجمن نجوم سمنان بابت این مراسم تقدیر و تشکر فراوان دارد.


تصاویر رصد


 رصد سیارات توسط کودکان مبتلا به سرطان

 رصد سیارات توسط کودکان مبتلا به سرطان