تحقق يك رويا پلیس کوچک شهر

تاریخ : 9 اردیبهشت سال 1396

المان كوچولو كه همیشه آرزوی پلیس شدن داشت امروز در لباس نظامی و میان بزرگ مردان نیروی انتظامی به آرزوی خود رسید.

اعضای انجمن امداد بیماران مبتلا به سرطان كومش امروز دست به دست هم دادند تا رویای مددجوی كوچكشان را محقق كنند.
این برنامه كه توسط اعضای انجمن کومش برنامه ریزی شده بود با همكاری فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان سمنان و معاونت اجتماعی نیروی انتظامی انجام شد تا آرزوی یكی از مددجویان كوچكش برآورده شده و یك پلیس باشد.
المان امروز صبح زود از درب منزل با سوار شدن در ماشین پلیس به همراه كادر نظامی به فرماندهی نیروی انتظامی رفت و با حضور در صبحگاه فرماندهی نیروی انتظامی پلیس بودن را تجربه كرد.
درجه داران محترم نیروی انتظامی خالصانه از المان استقبال و با تقدیم هدیه از او تجلیل كردند و  مردان نظامی امروز لبخند شادی و امید بر لبان المان، این بزرگ مرد كوچك نشاندند.
با سپاس از همكاری و آرزوی سلامتی و موفقیت روز افزون برای تمام بزرگواران نیروی انتظامی ، این موسسه خیریه برای این همه محبت سر تعظیم فرود می آورد.

" هزاران حالت ممكن است لبخند بسازید  "

آرزوی پلیش شدن

آرزوی پلیس شدن

آرزوی پلیس شدن

آرزوی پلیس شدن

آرزوی پلیس شدن

آرزوی پلیس شدن

آرزوی پلیس شدن