همه با هم به پیش برای پیشگیری از سرطان پستان

تاریخ : 24 مهر سال 1397

 پیشگیری، مؤثرترین و مقرون به صرفه ترین شیوه مبارزه با سرطان است
در پویش آگاهی رسانی و ترویج زندگی سالم در زنان با تمرکز بر پیشگیری از سرطان پستان همراه باشیم

بنام یزدان پاک که فطرت را جان آموخت ومهر را آفرید و زن را و مادر را بانی مهر قرارداد. و در این میان هرچه هست از زایش روح و وجود اوست و این مهم تحقق نیابد مگر آنکه همواره درسلامت از گزند آسیبها باشد. و برای تحقق این مهم یاری و فرهنگ سازی کنیم تا خطر درکمین زنان سرزمین سبزمان را در تندباد حوادث نشانه نگیرد و بیاییم همدل و یک صدا داد سردهیم  وب رای مبارزه با شایعترین بیماری مربوط به این عزیزان و راههای مبارزه با آن متحد شویم.

 

زمان  26 مهر از ساعت 16 تا 22 درتمامی محلهای تعیین شده.

- سالن ابن سینا مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان
- میدان سعدی
- برج گردشکری ققنوس

شعارما:
"هرایرانی فرهیخته و متمدن یک پیام آور امید و نشاط برای زنان سرزمینم درمبارزه با سرطان پستان دربانوان"
هم اکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم شاید نفر بعدی همسر و یا خواهر من و یا تو باشد پس درنگ جایزنیست