مسابقه رالی خانوادگی سمنان

تاریخ : 6 دی سال 1394

موسسه خیریه حمایت از بیماران سرطانی کومش سمنان در جهت امید و نشاط جامعه و با پیام زندگی سالم در روز جمعه 4 دی ماه 94 در ایستگاه رالی خانوادگی برج ققنوس میدان امام علی سمنان حضور داشت.
در این مراسم انجمن امداد با توزیع قلک های جدید خود و حمایت از ورزش و سلامتی و نشاط در زندگی، در این مراسم حضور داشت و با ظرف های آش نیز از حاضرین پذیرایی کرد.