پرداخت هزینه تحصیلی و تهیه رایانه برای میلاد ما

تاریخ : 16 آبان سال 1396

بنیاد نیکوکاری اعوان (بنا) طی همکاری و همیاری با انجمن کومش به مدارسی که کودکان مبتلا به سرطان انجمن کومش در آن مشغول به تحصیل هستند ده میلیون تومان هزینه کمک تحصیلی برای این عزیزان اعطا کرد.
 

در این راستا دبیرستان آیت الله کاشانی ضمن قبول هزینه های تحصیلی یک میلیون تومان اهدایی بنیاد نیکوکاری اعوان را کامپیوتر تهیه نمو د و به میلاد ما هدیه نمود

این موسسه خیریه از این همه محبت شما عزیزان بخصوص بنیاد نیکوکاری اعوان که یاور همیشگی انجمن کومش است سپاسگزاری می نماید.