هدیه کانال نیازمندی ها و مشاغل سمنان

تاریخ : 3 آبان سال 1396

کانال نیازمندی ها و مشاغل سمنان در تلگرام از حامیان رسانه ای انجمن امداد بیماران مبتلا به سرطان کومش بخشی از درآمد تبلیغات کانال خود را به این موسسه خیریه اختصاص داد.

در این دیدار که در انجمن کومش صورت گرفت مدیر کانال نیازمندی ها و مشاغل سمنان مبلغ 500 هزار تومان را به بیماران مبتلا به سرطان هدیه کرد.
انجمن امداد بیماران مبتلا به سرطان کومش سمنان از این مهربانی سپاسگزاری می کند.

به امید جهانی بدون سرطان

آدرس تلگرام کانال نیازمندی ها و مشاغل سمنان
https://t.me/niazmandiha_semnan