برگزاری کلاس آموزش عروسک بافی

تاریخ : 15 آبان سال 1396

برگزاری کلاس آموزش عروسک بافی با مربیگری مددجوی بهبود یافته انجمن امداد بیماران مبتلا به سرطان کومش سمنان

واحد مددکاری انجمن کومش با برگزاری کلاس های مشاوره ای تفریحی آموزشی فرهنگی و ... سعی در روحیه بخشی به بیماران مبتلا به سرطان رسالت خود را انجام می دهد

 

کلاس آموزش عروسک بافی