مراسم شکرگزاری مددجویان

تاریخ : 18 شهریور سال 1395

با یاری خداوند و پیگیری های مسئولین انجمن امداد بیماران مبتلا به سرطان کومش و خیرین محترم ، واحد مددکاری انجمن کومش تجهیز گردید.
اولین مراسم واحد مددکاری  جدید با ذکر صلوات و تصاویری زیبا در مورد شکرگزاری و امید به زندگی آغاز گردید و با  صحبتهای یک بیمار بهبود یافته  ادامه پیدا کرد که در گذشته پزشکان خبر از ابتلا به بیماری صعب العلاج به وی داده بودند .

ایشان نه تنها نا امید نشدند بلکه با شکرگزاری از خداوند بابت نعمتهای فراوانی که به وی بخشیده بود و با مثبت اندیشی در زندگی و بر بیماری خود  غلبه کردند و سلامتی خود را بدست آوردند.
همچنین آن شب مددجویان از دلتنگی ها ، خوشی ها ، و هر آنچه که می پسندیدند صحبت نمودند.
در خاتمه از  مددجویان با شربت و شیرینی و میوه، پذیرایی گرمی صورت گرفت . ویک شب بیاد ماندنی برای آنان در این موسسه خیریه رقم خورد .

 

شکرگزاری مددجویان

شکرگزاری مددجوبان