آخر هفته ای از جنس دوری از سیگار

تاریخ : 13 بهمن سال 1396

در روز پنجشنبه انجمن امداد بیماران مبتلا به سرطان کومش استان سمنان به همت کمیته اجرایی باور(اعضای داوطلب انجمن کومش) در خیابان امام سمنان برعلیه سیگار برخواستند

معابر را از فیلتر های سیگار پاکسازی کردند و به افراد سیگاری نیز در ازای سیگار شاخه گلی اهدا کردند تا به جای مهمان کردن دود سیگار و پیامدهای غیرقابل جبران آن ،عطر گل را پیشکش ریه های خود کنند.
همچنین،با توزیع کیسه های پارچه ای بین کسبه و مردم باری دیگر خاطر نشان کردند که محیط زیست و طبیعت جز گران بها ترین نعمت های خداست که به راحتی و با رعایت چند نکته ساده می توان آن را حفظ و به ارث گذاشت؛حرکتی که با استقبال و همراهی مردم همراه شد.


تصاویر مربوط به برنامه مبارزه با دخانیات در هفته ی ملی مبارزه با سرطان