بازدید جمعی از دانشجویان مددکاری اجتماعی از انجمن کومش

تاریخ : 10 آبان سال 1396

خانم درویش استاد دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی مهدیشهر به همراه تعدادی از دانشجویان مددکاری اجتماعی از انجمن کومش بازدید کردند

در این بازدید دانشجویان همراه دغدغه های بیماران شدند. خانم اردستانی مدیرعامل انجمن کومش ضمن استقبال از حضور این عزیزان به معرفی انجمن امداد بیماران مبتلا به سرطان کومش سمنان و فعالیتهای اعضای آن پرداختند .

این بازدید با کمک مالی از سوی بازدیدکنندگان همراه بود.در پایان تعدادی قلک و بروشور به بازدیدکنندگان داده شد تا زنجیره مهربانی ادامه داشته باشد.

 

بازدید از انجمن بیماران مبتلا به سرطان