عیادت از متینمون توسط کاراکتر های کودک صدا و سیمای سمنان

تاریخ : 13 خرداد سال 1395

کاراکترهای دوس داشتنی برنامه کودک  یکی بود یکی نبود صدا و سیمای مرکز سمنان به عیادت بیمار انجمن امداد بیماران مبتلا به سرطان کومش استان سمنان متین رفتند.

حضور شاد و بازی با کودک ۷ساله, تاثیر بسیارخوبی در روحیه  و بارورسازی امید به بهبودی در او داشت.
این موسسه خیریه از خاله قاصدک و برپا کمال تشکر را دارد.
 

عیادت از بیمار

عیادت از بیمار

عیادت از بیمار