معلمان داوطلب انجمن کومش

تاریخ : 13 مرداد سال 1397

در فراز و نشیب های زندگی همواره انسانهای مهربانی حضور دارند،انسانهایی با قلب های  بزرگ و مهربانی بی انتها.
انسانهایی ک بی هیچ چشم داشت و تنها با نیروی جاودان عشق در نشاندن لبخند و گرفتن دستی قدم بر میدارند. انجمن  امداد بیماران مبتلا به سرطان کومش به خود میبالد ک خانواده بزرگی از قلب های مهربان دارد.


معلمان عزیزی ک همواره یاری گر کومشند و ساعاتی را در کنار مددجویان برای اموزش و تعلیم میگذرانند.
قدردان زحمات تمام شما عزیزان هستیم و از صمیم قلب به خاطر همراهی با جان و دل شما سپاس گزاریم.
زبان و قلم در برابر مهربانی بی انتها شما معلمان داوطلب که گامی در جهت اموزش مددجویان برمیدارید قاصر است
تشکر ویژه از خانم ها  ادب  دبیر ریاضی ابتدایی، شاهب دبیر ریاضی مقطع ریاضی  سوم و چهارم، بیدختی دبیر کلاس اول و دوم، سلطانی دبیر نقاشی و هنر، بنی هاشمی دبیر زبان  انگلیسی، دهقان دبیر کلاس های پنحم و ششم  ریاضی، خمسه کلاس هشتم تا یازدهم، ناهیدی مربی عروسک بافی برای تمام همراهی ها و حضورشان.