گالری عکس

 
مبارزه با دخانیات 96 - هفته ملی سرطان
مبارزه با دخانیات 96 - هفته ملی سرطان
تولد کودکان مبتلا به سرطان-بهمن96
تولد کودکان مبتلا به سرطان-بهمن96
زنجیره انسانی 96
زنجیره انسانی 96
سومین جشن عزیزان خدا-95
سومین جشن عزیزان خدا-95
باور یک لبخند
باور یک لبخند
مبارزه با سیگار 95
مبارزه با سیگار 95
نمایشگاه نقاشی
نمایشگاه نقاشی
جشن الفبا
جشن الفبا
کمپین امروز سیب خوردی - مدارس
کمپین امروز سیب خوردی - مدارس
بشکفت درخت در زمستان
بشکفت درخت در زمستان
همایش سرطان علوم پزشکی
همایش سرطان علوم پزشکی
همایش پیشگیری و مبارزه با سرطان
همایش پیشگیری و مبارزه با سرطان
امروز سیب خوردی؟-مدارس
امروز سیب خوردی؟-مدارس
امروز سیب خوردی؟ - سطح شهر2
امروز سیب خوردی؟ - سطح شهر2
امروز سیب خوردی؟ - سطح شهر
امروز سیب خوردی؟ - سطح شهر
سیب 1
سیب 1
امروز سیب خوردی؟-پیاده روی
امروز سیب خوردی؟-پیاده روی
جشن عزیزان خدا
جشن عزیزان خدا
عموهای فیتیله ای
عموهای فیتیله ای
آرزوهای بچه های شهر من
آرزوهای بچه های شهر من
گلبرگی از عشق 92
گلبرگی از عشق 92
دیوار همدلی
دیوار همدلی
عید فطر 94
عید فطر 94