انجمن امداد بیماران سرطانی کومش سمنان آماده پذیرش کمکهای غیر نقدی شما عزیزان نیکوکار می باشد .

از آنجائیکه در طول سال میزان نیاز به برخی اقدام در زمانهای مختلف متفاوت می باشد انجمن آماده پاسخگویی به سوالات شما در خصوص نیازهای مهم انجمن می باشد . ضمناً برای کلیه کالاهای اهدا شده رسید دریافت صادر و به اهدا کننده تقدیم می گردد. طبق نیازسنجی های انجام گرفته با بیماران و خانواده های آنان ، نیازهای غیر نقدی انجمن شامل دوبخش کالاهای اساسی مصرفی و دیگر لوازم و امکانات مربوط به بیمار می باشد.
قسمتی از نیازهای غیر نقدی انجمن شامل کالاهای اساسی و مصرفی مورد نیاز بیمار و خانواده ایشان می باشد که با توجه به تناسب نوع و سطح نیاز خانوارها بین آنان توزیع می گردد که برخی از این اقلام عبارتند از : خواروبار، مواد خوراکی از جمله ماکارونی و حبوبات ، تن ماهی ، روغن ، برنج ، مرغ و گوشت ، مواد شوینده و بهداشتی ، پوشاک و البسه