پیوندها

 
موسسه خیریه آرزو
مؤسسه خیریه حمایت از بیماران و کودکان مبتلا به سرطان
مهرانه
انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان
موسسه خیریه سپاس
ارتقای کیفیت زندگی بیمار مبتلا به سرطان و بهبود یافته های این بیماری در حیطه های جسمی، روانشناسی، اجتماعی و معنوی
موسسه خیریه بهنام دهش پور
حمایت از بیماران مبتلا به سرطان
محک
موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان
انجمن سرطان ایران
پیشگیری، آموزش ، پژوهش و ... در حوزه سرطان و مقابله با آن با برگزاری نشست ها و همایش ها
موسسه تحقیقات ، درمان و آموزش سرطان
مؤسسه تحقيقات، آموزش و پيشگيری سرطان متشكل از نيروهای متخصص و همچنين نيروهای داوطلب در سطح ملی كه با هدف پيشگيری، سلامتی و كاهش خطر ابتلا به سرطان و با سرطان و عوارض آن در كشور مقابله می‌كند
پویش ملی مبارزه با سرطان
پویش ملی مبارزه با سرطان با شعار سرطان قابل پیشگیری است با خودمراقبتی و امید