انجمن امداد بیماران سرطانی کومش سمنان ، برای یاری رساندن به بیماران و بالا بردنِ کیفیتِ زندگیِ آنها در طولِ درمان، به طرق مختلفی عمل می کند.

این راه ها شامل عیادت و دلجویی از بیماران، تولد گرفتن برای کودکان، برگزاری برنامه هایی جهت بالا بردن میزان شادی در زندگی آنها، کمک های غیرنقدی و کمک های نقدی می باشد که همه ی این فعالیت ها به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارند. از آنجا که انجمن در هیچ نهاد و سازمانی بودجه ی مقرر ندارد، بودجه ی سالانه ی آن از طریقِ برنامه های صندوق گذاری در میادینِ اصلی شهر به مناسبت های مختلف، کمک های ماهانه ی حامیان و کمک های مردمی تٱمین می شود. انجمن کومش همواره از شهروندان دلسوزی که دغدغه ی همدلی با بیماران را دارند استقبال می کند. شما عزیزان و همراهانِ دلسوز می توانید کمک های خود را از طریق شماره حساب ، شماره کارت ، پرداخت اینترنتی ، حضوری در انجمن ،وجوهات شرعی ،دریافت صندوق خیریه فلزی ،پرداخت هزینه مراسم و مناسبتها،اختصاص درآمد فروش و...در اختیار انجمن قرار دهید تا در مواردی که ذکر شد به کار گرفته شوند. باشد که با همراهیِ شما، روزی برسد که اگر فردی در خانواده ای بیمار است، تنها دغدغه ی آن خانواده، بیماریِ عزیزشان باشد وَ نه مشکلاتِ دیگر.