عضویت حامیان داوطلب

 

انجمن امداد کومش به عنوان یک موسسه خیریه مردم نهاد از کلیه نیروهای داوطلب و علاقه مند به خدمت و همدلی دعوت به همکاری می نماید و در این راستا از مشارکت نیروهای داوطلب به خصوص جوانان عزیز برای انجام فعالیتهای نوعدوستانه و امور مختلف انجمن استقبال می نماید. برای عضویت در انجمن لازم است ابتدا فرم همکاری داوطلب افتخاری را تکمیل نموده و منتظر تماس ما باشید. پس از ثبت مشخصات و تایید انجمن شما عضو کمیته داوطلبان خواهید بود و با توجه به درخواست شما در زمینه خاص همکاری که در فرم مربوطه درج کرده اید همکاری و مساعدت داوطلبانه شما با این انجمن آغاز می گردد. البته باید کلیه افرادی که مایل به مشارکت و همکاری می باشند دارای شرایط عمومی زیر باشند:

  • عضویتم در انجمن کاملاً داوطلبانه و دلسوزانه بوده و داشتن روحیه نوعدوستی و خیر خواهی و همدلی اصل مهم در فعالیتهایم باشد.
  • در هر شرایط اصول اخلاقی و صفات معنوی از جمله تواضع و فروتنی ، نظم و وقت شناسی، رعایت ادب و نزاکت ، متانت ، صداقت در گفتار و رفتار ، رازداری و امانت داری، پرهیز از غیبت و تلمق را از اصول مسلم دانسته و بدان پایبند باشم .
  • با رعایت موازین شرعی و اجرای صحیح قوانین ، مقررات اداری را نیز تقویت نمایم
  • فعالیتهای من موجب توانمند سازی و انسجام سازمانی انجمن گردد
  • در انجام فعالیتهای خود بیطرف بوده و اجازه نخواهم داد تا هیچ گونه پیشداوری ، جانبداری ، تضاد منافع یا نفوذ دیگران بیطرفی ام را در ارائه کارهایم تحت تأثیر قرار دهد
  • به مصوبات هیئت مدیره و مدیران اجرائی انجمن احترام بگذارم
  • پیشرفت اهداف انجمن را سرلوحه کار خود دانسته و همه تلاشهای خود را در جهت تحقق آنها بکار برم و به گونه ای رفتار و عمل نمایم تا انجمن را به سطح بالایی از پیشرفت (دانش و تخصص و حمایت مردمی) برسانم .
  • از انجام اعمالی که ممکن است اعتبار این انجمن را خدشه دار نموده و در تضعیف انجمن نقشی داشته باشد و موجب سلب اعتماد از مردم و اعضاء دیگر گردد پرهیز نمایم