دریافت فایل

 
همایش پیشگیری و مبارزه با سرطان-عملکرد انجمن
تهیه شده توسط دکتر شریعت
همایش پیشگیری و مبارزه با سرطان-اصول مبارزه
تهیه شده توسط دکتر حقی
همایش پیشگیری و مبارزه با سرطان-اپیدمیولوژی سرطان
تهیه شده توسط دکتر جندقی
پوستر برگزاری همایش پیشگیری و مبارزه با سرطان
همایش " پیشگیری و مبارزه با سرطان " روز سه شنبه مورخ 94/11/27 با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان و انجمن امداد بیماران مبتلا به سرطان کومش استان سمنان در سالن زکریای رازی دانشکده دندانپزشکی واقع در بلوار 17 شهریور سمنان برگزار خواهد شد .