آرشیو ویدیو

 

زنجیره انسانی حمایتی

زنجیره انسانی در حمایت از بیماران مبتلا به سرطان در پارک آبشار - 1 تیر 96