آرشیو ویدیو

 

کمپین امروز سیب خوردی در سمنان

کمپین "امروز سیب خوردی؟" انجمن امداد بیماران سرطانی کومش سمنان به استفاده روزانه یک عدد سیب تاکید می کند. شما هم به ما بپیوندید.