پویش هفته صورتی

تاریخ : 5 بهمن سال 1397

انجمن امداد بیماران سرطان کومش سمنان در هفته ملی مبارزه با سرطان اول تا هفتم بهمن اقدام به اجرای طرح پویش هفته صورتی در تاریخ‌های ۲۹ دی اول و سوم بهمن از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۲:۳۰ در واحد مددکاری انجمن نموده است


 این پویش با همکاری مرکز بهداشت شهرستان سمنان و دانشگاه علوم پزشکی در حال اجرا میباشد در این طرح بانوان متقاضی که قبلا ثبت نام نموده اند و همچنین عزیزان شهروند داوطلب  به صورت رایگان مورد معاینه سینه قرار می‌گیرد و در پایان نیز یک روبان صورتی نماد سرطان سینه را به عنوان فرد آگاه شده در زمینه پیشگیری به درخت دانش آویزان نموده و طومار ۱۴ گام اساسی برای تندرستی خود و جامعه امضا نموده و متعهد می گردد به عنوان سفیر سلامت مراقبت از خود و  دیگر عزیزان هم نوع خود باشند