امروز سیب خوردی در مدارس سمنان

تاریخ : 20 مهر سال 1394

در ادامه ی برنامه ی کمپین "امروز سیب خوردی؟"، همراهانِ عزیز و همیشگی موسسه خیریه حمایت از بیماران سرطانی کومش به دو  مدرسه ی ابتدایی سطح شهر سمنان رفتند و با معرفی کمپین امروز سیب خوردی و اطلاع رسانی درباره ی خواص سیب بین دانش آموزان آن مدارس سیب توزیع کردند.

دانش آموزان نیز با استقبال از کمپین امروز سیب خوردی ، علاقه ی خود را به پیوستن به این کمپین نشان دادند.
یادمان بماند که کودکان، آینده سازان کشور هستند پس با عادت دادن آنها به تغذیه ی درست و سبک زندگی سالم ، آینده سازانی سالم را به جامعه تحویل دهیم.
از همراهی و همکاری صمیمانه ی مدرسه ی انبیا خانم طاهری و مدرسه چمران آقای باصری  سپاسگزاریم.

تصاویر مربوط به این برنامه