جشنواره بازیافت زباله

تاریخ : 23 خرداد سال 1394

جشنواره بازیافت زباله ، برای آشنایی مردم با فرهنگ تفکیک زباله در سمنان برگزار شد.

به گزارش خبر گزاری صدا و سیما در این جشنواره مردم زباله های خشک مانند کاغد ، مقوا ، بطری ، انواع پلاستیک و موارد نظیر آن را به مرکز جمع آوری پسماندها که در میدان مشاهیر سمنان در نظر گرفته شده تحویل دادند.
خانم مهربانی ،مسئول برگزاری این جشنواره گفت: عواید جمع آوری مواد دور ریختنی قابل برگشت و فروش پسماندهای خشک برای امور خیریه و کمک به بیماران سرطانی هزینه می شود.
در این مراسم خانم اردستانی مدیر عامل انجمن امداد بیماران سرطانی کومش سمنان هم با قدردانی از این اقدام فرهنگی گفت: در حال حاضر 250 بیمار تحت پوشش این انجمن هستند.
مرکز مدیریت پسماند و تبدیل مواد شهری شهرداری سمنان از این پس یک روز در هفته را به جمع آوری پسماندهای خشک در شهر اختصاص داده است.